NOTICE OF COMPANY NAME CHANGING

Dear Valued Partners,

This letter is to inform that we will change our brand name from NORTHERN HOTEL DANANG to
STAY HOTEL effective 01 Aug 2016.

Our address, phone and fax numbers remain the same. Effective Aug 2016, our website will be changed to www.stayhotel.com.vn and all email addresses also changed to @stayhotel.com.vn.

Please update this change in your records accordingly.

If you need further information with regard to the Company name change, please feel free to contact us.

Best regards,

  • MODE H&R CO. LTD

  • Add: 119 Street 3/2, Hai Chau District, Danang City, Vietnam
  • Tel: 84 511 3 861 861
  • Fax: 84 511 3 861 869
  • Email: reservation@stayhotel.com.vn

THÔNG BÁO

Kính gửi Quý đối tác,

Công ty TNHH MTV Mode Hotel & Realty trân trọng thông báo:

Khách sạn Northern Đà Nẵng sẽ được đổi tên thành Khách sạn Stay từ ngày 01/08/2016.

Mô hình kinh doanh cũng như những thông tin về địa chỉ kinh doanh, số điện thoại và số fax vẫn giữ nguyên. Tuy nhiên, kể từ tháng 8/2016, trang web của chúng tôi sẽ là www.stayhotel.com.vn và tất cả các địa chỉ email sẽ chuyển thành @stayhotel.com.vn.

Công ty TNHH MTV Mode Hotel & Realty xin thông báo để Quý đối tác được biết và cùng phối hợp thực hiện.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về vấn đề đổi tên, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

Kính chúc Quý đối tác sức khỏe và thành công!

Trân trọng!

  • Công ty TNHH MTV Mode Hotel & Realty

  • Địa chỉ: 119 Đường 3/2, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam
  • Điện thoại: 84 511 3 861 861
  • Fax: 84 511 3 861 869
  • Email: reservation@stayhotel.com.vn